Theo van der Heijden

  • Psycholoog NIP
  • gz-psycholoog
  • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
  • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
  • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
    en "Vertrouwen in je klas"
  

 basis TAIn de 2-daagse 101 introductie worden de basisbegrippen uit de Transactionele Analyse behandeld zoals ze formeel door de Internationale vereniging zijn opgesteld. Alle kernonderwerpen worden besproken en geoefend. Na afloop wordt een certificaat uitgereikt, dat toegang geeft tot vervolgopleidingen in TA.
Deze 101 is OOK zeer geschikt om met je partner te doen. Onze ervaring is dat juist de partnerrelatie extra gevoelig is voor negatief drama waar de partners onmacht op elkaar afreageren (co-dependentie en negatieve symbiose). Het TA-gereedschap geeft buitengewoon krachtige handvatten om jezelf te dragen, met elkaar een duurzame liefdesrelatie te onderhouden en een stabiele bedding aan het gezin te bieden. Kosten voor de tweedaagse € 575 per paar all in voor de twee dagen.  Je kunt uiteraard ook als individu deelnemen, kosten € 300,-  Data in overleg

voor meer informatie zie trainingen en workshops voor paren.
Van 25 - 28 juni 2020 wordt te Havelte Meeuwenveen een 4-daagse traing voor partners gegeven.
In deze 4-daagse is de 101 (basiskennis TA) inbegrepen .
Je verblijft intern in dit prachtige centrum. Kosten € 2000,- per paar.


 Therapie en  T.A.


Misschien vat je het luchtig op, misschien zwaarmoedig, maar op een goed moment heb je er genoeg van. Je wilt niet weer in diezelfde put vallen, in diezelfde val lopen, jezelf opnieuw klem zetten. Je wilt die val meters van te voren zien aankomen, je wilt er niet in, je wilt de weg vermijden die erheen leidt. Dan zoek je kennis over jezelf, je patronen, over hoe dat zo gekomen is en hoe dat anders kan. Dan gun je jezelf een luisterend oor, een verhelderende vraag, krachtige steun, tegenspraak. Je gunt jezelf therapie.

Ik geef therapie aan mensen individueel, aan paren, aan gezinnen en aan groepen. Daarbij gebruik ik verschillende benaderingen. Als één van mijn gereedschappen hanteer ik de Transactionele Analyse, T.A. Je leert daarmee onderscheid te maken tussen wat je als vrije Volwassene voelt en vindt en wat nog stamt uit de tijd dat je van je Ouder dit of dat zus en zo moest. Hoe je je nu aanpast zoals je dat vroeger als Kind besloot. Ook weer de beschikbaarheid krijgen in het hier en nu van het vrije Kind in jezelf, waarin je authentiek bent en  in je volle potentie in het leven staan.

Je krijgt, met respect voor je eigen weerstand, met respect voor je pijn en je eigenheid, greep op die patronen van weleer. Je integreert oude pijn. Je krijgt de beschikking over een houding die radicaal afrekent met het negatieve zelfbeeld, jou opgedrongen in jouw kindertijd. Je zelfbeeld kantelt. Onbewuste, opgelegde levensovertuigingen word je bewust en laat je meer en meer los.  Je herneemt je Autonomie.
Therapie betekent ook aandacht voor je seksualiteit. Aandacht voor je lichamelijke reacties, voor je adem, je armen en benen, je buik, je hart, je gebaren. Die verwijzen naar je gevoelens en je emoties. Je leert ze te onderscheiden en met ze om te gaan. Je erkent dat ze er zijn, geeft ze de ruimte om er te mogen zijn. Jij bent niet meer door hen (door angst, haat, schaamte, door de dwang te behagen) gevangen. Je gaat weer stromen. Je kunt jezelf een warm hart toedragen. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je emoties en je gevoelens en geeft ze leiding. Stuurman op eigen schip, leid je je leven integer naar jezelf en naar anderen.  
Omdat ik je help, de lichamelijke invloeden een geintegreerde plek te geven, is mij door het NIP de kwalificatie Lichaamsgericht werkend psycholoog verleend.
Ook heb ik de therapeutenopleiding:   verbinding  "heart and sexuality" bij Bodymind gevolgd.

 Zoektocht


Ik ben een therapeut die je op een zoektocht begeleidt. Niet een gids die weet hoe het einddoel van de tocht er uit ziet. Ik ben een reisbegeleider met ervaring in het reizen in dit gebied, iemand die weet hoeveel de reis naar binnen kan opleveren. Want ik ben zelf ook op reis. Net als jij tast ik de binnenruimte af, verwijder er de spinnenwebben, pel de lagen af die de kern verhullen. Natuurlijk heb ik daarbij begeleiders, inspiratiebronnen, richtingen die voor mij belangrijk zijn. Ik verdiepte mij in de wijsheid van de Tantrische traditie en in 'sexual grounding' als een weg om seksualiteit met intimiteit te verbinden. Dit geschenk te eren en als liefdevolle bron te integreren.
Ik voel me geïnspireerd door de Ridhwan-school en "a course in Miracles". Ik herken mij in psychologie en filosofie die spreekt over het laten zijn van wat er is, over mogen ZIJN wie je BENT: de vrije, wondere, unieke en stralende mens in je op dit moment, dit Heilig ogenblik. Inderdaad "to be or not to be, that is the question". Steeds weer ZIJN.
Centraal houvast is de TRANSACTIONELE ANALYSE. Ik ben bevoegd opleider en supervisor (TSTA) in deze constructieve positieve persoonlijkheidstheorie & methode. Deze visie nodigt uit tot een basispositie waarin je jezelf en de ander als zijnde OK,  benadert. Je kunt steeds weer: win-win situaties creëren.
Generalistische basis GGZ:
Op verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts kunnen de sessies worden vergoed. Met de meeste verzekeringsmaatschappijen heb ik een contract.
In overleg wordt dan de zorgzwaarte bepaald.
Therapiesessies kosten doorgaans € 100 per 60 minuten. Op verzoek kan korting worden verleend.
Ik streef ernaar dat ieder in mijn praktijk een veilige behandelplek kan vinden.

Tekstbijdrage Siem Juliard  †


Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com

 

 
 
 
 
Webmaster

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  eXTReMe Tracker