Theo van der Heijden

 • Psycholoog NIP
 • gz-psycholoog
 • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
 • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
 • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
  en "Vertrouwen in je klas"
  

 BASISOPLEIDING TA COUNSELING & COACHING IX   17 september


De geplande data voor 2022 voor opleiding VIII:
14/15 jan.; 11/12 feb.; 11/12 maart;22/23 april; 20/21 mei; 24/25 juni; 2/3 september; 30/1 sept.,okt.; Borculo? 27/28/29/30 okt.; 25/26/27 nov. presentaties en afronding opleiding.

Opleiding IX  (negen) START OP  ZATERDAG  12 november en 17 december.
2023: 20/21 jan; 17/18 feb.; 24/25maart;21/22 april;19/20 mei; 23/24 juni; 8/9 sept.; 18/19 okt; 10/11 nov.; 15/16dec.; 2024: in overleg t/m juni.
Je kunt je nu opgeven.  

Op donderdag 7 juli om 20 uur is er een INTRODUKTIE  avond in de Bilt, Bilthovenseweg 22
en op dinsdag 6 SEPTEMBER  ook om 20.00u    Ook telefonisch 0031622404434 en 0031622021743
De opleiding wordt gegeven door drs. Theo van der Heijden TSTA, met Angelien de Bruijn als vaste begeleider en co-trainer. Daarnaast gastdocenten waaronder Toos Graaff.

Algemeen

In aansluiting op de psychotherapeutische praktijk en opleidingsactiviteiten is het sinds 2010 ook mogelijk om bij Instituut Van der Heijden de Basisopleiding TA counselling & coaching te volgen.  
Instituut Van der Heijden stelt zich ten doel om mensen te begeleiden naar respectvol en liefdevol omgaan met zichzelf en anderen vanuit een goed zelfmanagement. Het autonome voelen, denken en handelen wordt ontwikkeld, dit leidt tot waarachtige, creatieve, genietende en verantwoordelijkheid nemende personen. Constructief leiding geven aan je eigen persoonlijkheid is daarin een centraal begrip.

De opleiding is erkend door het CRKBO, en vrijgesteld van betaling van BTW

In de opleiding ligt de nadruk op reflectie en dialoog; deelnemers leren zich kwetsbaar en open op
te stellen, (disfunctionele) processen bij zichzelf en anderen te analyseren en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Deelnemers leren lastige onderwerpen te kunnen én durven benoemen. Zij vergroten hun feedbackvaardigheden en vermogen om goede vragen te stellen. Ze vergroten hun zelfoplossend vermogen en faciliteren dat bij anderen.

Persoonlijk leiderschap, leidinggeven en coaching.

De opleiding TA counseling & coaching biedt, naast de basiscompetenties op het gebied van coaching en counselling, handvatten om effectief leiding te geven, een adequaat personeelsmanagement te voeren en mensen/medewerkers te coachen naar Persoonlijk Leiderschap. In een werksituatie kan een deelnemer na het volgende van deze opleiding, onder andere een medewerker of collega goed begeleiden naar een effectievere persoonlijke aanpak of ontwikkeling en is hij/zij vaardiger in het begeleiden en aansturen van medewerkers.

De opleiding biedt concrete handvatten voor:
 • effectieve één-op-één gesprekken (probleem- of ontwikkelingsgerelateerd);
 • het herkennen en ontwarren van belemmerende patronen (op persoonlijk of
  relationeel niveau);
 • het herkennen en analyseren van vermijdings- of ondermijnend gedrag;
 • het ondersteunen van individuen bij het ontwikkelen van constructief gedrag;
 • het verhelderen van gedragstypologieën (o.a. het Slachtoffer, de Redder, de Aanklager) en het transformeren van deze rollen;
 • het begeleiden van individuen en medewerkers hun talenten te ontwikkelen;
 • het behulpzaam zijn bij conflictsituaties (tussen medewerkers onderling of tussen een leidinggevende en een medewerker) en vaardigheid krijgen in hoe je anderen kunt coachen tot meer conflictvaardig gedrag;
 • het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • het begeleiden van teamsessies en workshops;
 • het ontwarren van probleemsituaties middels opstellingen.
 • het leren inzetten van de kracht en dynamiek van supervisie en intervisie;
 • omgaan met ziekte en dood

De doelstellingen van de basisopleiding

 1. Je verwerft een basishouding als counsellor/coach
  Dit betekent dat je in staat bent te ondersteunen/gidsen in een ontwikkelingstraject op een cruciaal moment in iemands leven. Je bent in staat om vanuit je eigen innerlijke wijsheid, kennis en ervaring (in de opleiding wordt veel geoefend) en vanuit een oplossingsgerichte visie een begeleider te zijn voor jezelf en anderen. Aspecten die hierbij specifiek worden benoemd zijn:

  1.Respect te ontwikkelen voor jezelf en anderen, door
  2.Oordeelsvrij te kijken, te bevragen en te voelen en,
  3.Te leren kijken vanuit verschillende perspectieven naar eenzelfde situatie,
  4. Eén en ander in een contract vorm te geven.

  De hierboven genoemde visie gaat ervan uit dat elke persoon in wezen OK is ("Ik ben Eerbiedwaardig en OK, jij bent eerbiedwaardig en OK). Je leert kijken naar een win-win situatie zonder veroordeling van de ander of een schuldvraag. Je herkent bekende patronen van controle, aanklagen (schuld) en straffen (boete), beschamen en je verraden voelen, en bent in staat dergelijke situaties constructief te beïnvloeden.

 2. Technieken voor systemische analyse en gespreksvoering
  Je leert technieken en methodes voor systematische gespreksvoering zodanig dat je in bent om staat psychologische spel te doorzien en te begeleiden richting een volwassen manier van kijken,voelen en handelen. Je herkent de verstorende elementen en ongelijkwaardige rollen in relaties zodat anderen onder jouw begeleiding de consequenties helder krijgen van zijn/haar gedrag.

 3. Inzicht in het ontwikkeling- en herstelproces van individuen en groepen.
  De dynamiek en de verschillende fasen van individuele - en groepsprocessen worden behandeld zodat hier in kan worden geïntervenieerd.

 4. Handvatten voor het begeleiden van individuen, groepen en organisaties in
  zogenaamde "patstellingen" vanuit de beschreven visie.


  Met deze basis kun je jezelf als professional profileren.

Transactionele analyse (TA)

Als basismodel wordt in deze opleiding de Transactionele Analyse gebruikt.

Wat is TA en waarom TA?
TA is een theorie en een methode die transacties (communicatie) tussen mensen analyseert, en concepten aanbiedt die leiden tot een verbetering van ongewenste situaties. TA geeft handen en voeten aan liefdevol omgaan met jezelf en anderen. Door de begrippen autonomie, egotoestanden, script, racket, spel en contract worden handvatten aangereikt die een radicaal onderscheid mogelijk maken tussen in angst óf in liefde zijn.

De centrale thema’s in de opleiding

 • Centraal staat elk moment je aanwezigheid in het hier en nu. Hierbij is de onvoorwaardelijke waardering voor jezelf een almaar vanzelfsprekender vermogen. 'If equal affection cannot be, let the more loving one be me' W.H. Auden. Dit drukt het diepe vertrouwen in de kracht van liefde uit, in ik OK, jij OK.
 • Autonomie als bron van ons eigen zijn in de wereld en als vast vertrekpunt voor het in contact zijn met de ander.
 • Vertrouwd raken met ons zelf en onze potenties terwijl we weten dat ons script ons sterk naar het wantrouwen kan zuigen.
 • Met liefde en mateloze mildheid kijken naar je zelf en naar de anderen en daarin onvoorwaardelijk ja kunnen zeggen tegen alle aspecten die we tegen kunnen komen, zowel van je zelf als van de anderen. Zowel de lichte als de schaduwkant daarin zijn welkom.
 • Intimiteit en seksualiteit. We leren achter ons zelf te staan en uit te reiken naar de ander en onszelf zichtbaar te maken.
 • Je ervaart een stevigheid in jezelf omdat je een visie hebt die een 'secure base' geeft: een fundament waarop de waarheid waar kan zijn.

Onderwerpen en vaardigheden die in het curriculum aan bod komen

 • Theorie en methode TA, de "202" (= vervolgtraining op de 101 basiskennis TA). Alle TA-basisbegrippen worden behandeld (200 uur).
 • Het voeren van counsellingsgesprekken: deze vaardigheid wordt aangeleerd door frequent binnen de opleidingen hiermee te oefenen en hier feedback op te krijgen (learning by doing).
 • Linken, inquiry, zelfexpressie, zelfpresentatie.
 • Systemisch werk in de vorm van opstellingen, zowel familie- als organisatieopstellingen. Leidraad hiervoor is het werk van Bert Hellinger.
 • Emotioneel lichaamswerk met onder andere elementen uit de Tantra-filosofie.
 • Schaduw- en scriptwerk waarbij we onder meer werken met theatrale maskers.
 • Werken in en met de verbeelding, met de zeggingskracht van onze verhalen.
  Ook de werking van bestaande verhalen (film, literatuur) komen aan bod.
 • "Cursus in Wonderen": Herkennen van spiritualiteit als bron van levenskunst
  en innerlijke vrede. Het begrip voor het goede in de mens (of in god) als
  constructieve bondgenoot die ons er telkens aan herinnert dat we al liefde zijn
  en het niet meer hoeven te worden.
 • Herkennen van bruikbare elementen uit de westerse filosofie zoals het existentialisme en de levensfilosofie als ankerpunten voor het 'heldere' denken.
 • Kennis van de DSM V en onderscheid tussen het medisch model en het
  humanistisch groeimodel
1 Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een internationaal gehanteerd handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen De huidige versie (uit 2014) is een tekstrevisie van de vierde editie, aangeduid als DSM-V-TR.

Klachtenprocedure:
De opleiding is CRKBO erkend en houdt zich aan de aldaar omschreven klachtenprocedure.
Er is een interne klachten procedure die luidt als volgt:
In geval van een klacht stuur je deze aan Instituut van der Heijden. Binnen 5 werkdagen ontvang je een bevestiging. Binnen twee weken na de ontvangstbevestiging wordt dan een voorstel tot oplossing aangeboden.
Indien niet akkoord wenden we ons tot de klachtencommissie van de EATA. Deze uitspraak is bindend.

Afronding, certificering en KOSTEN

Na twee jaar ontvang je het certificaat van Instituut Van der Heijden. Indien je de opleiding in haar geheel volgt, voldoe je aan de eisen van de Basiscompetentie Transactionele Analyse, een door de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse erkende accreditatie. Onze opleiding voldoet ruimschoots aan deze criteria.
 • 200 uur opleiding in transactionele analyse door een erkende opleider;
 • deelname aan 20 intervisiebijeenkomsten met minimaal 10 ingebrachte eigen presentaties;

 • 50 uur persoonlijke vorming in de vorm van leertherapie of counselling, of 20 uur supervisie
 • minimaal 1 jaar lidmaatschap van de NVTA.
De opleiding verschaft de deelnemers voldoende instrumenten en oefening om als coach/counsellor aan de slag te kunnen en/of het werk te verdiepen. Daarnaast biedt de opleiding een rijke waaier aan onderwerpen voor verbreding en integratie waaruit de cursist zijn of haar eigen weg kan vinden en stijl van aanpak verder kan ontwikkelen.

De opleiding is een goede basis om het CTA (internationaal erkend TA certificaat) te gaan behalen. Je bent dan Certified Transactional Analist. Daarna kun je het traject ingaan van 'teacher en supervisor in transactionele analyse', TSTA.

Duur, studielast en organisatie van de opleiding

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Themablokken van twee dagen :   waarbij aansluitend op de vrijdagen ook op zaterdag  (in overleg ook soms ipv de vrijdag de zondag) wordt gewerkt. Daarbinnen wordt aan reguliere familieopstellingendagen deelgenomen.
  Er wordt gedurende de opleiding twee keer een driedaagse op een externe locatie georganiseerd.

 2. TA-trainingen "Emotioneel vaardig 1 en 2" : Omdat de persoonlijke vorming een structureel onderdeel van de opleiding is, zijn de therapeutische TA trainingen ' emotioneel vaardig 1 en 2' gegeven door Theo van der Heijden en Toos Graaff onderdeel van de opleiding. Indien je deze al gevolgd hebt krijg je vrijstelling. Ook andere persoonlijke trajecten die gevolgd zijn, kunnen vrijstelling geven. De kosten voor deze traingen zijn NIET in de opleidingsprijs inbegrepen (wel eventueel gedeeltelijk via de verzekering te vergoeden).

 3. Intervisiegroepen: Deelnemers zullen daarnaast in intervisiegroepen, in de periode tussen de opleidingsdagen, oefenen met wat is aangereikt. In deze groepen zal met regelmaat aan elkaar gepresenteerd worden over eigen cases. Op deze wijze zal gedurende de periode van twee jaar de gehele theorie van de TA (zie: TA, het handboek.  van Ian Stewart en Vann Joines) worden doorgewerkt en verinnerlijkt. Van deze intervisie bijeenkomsten kan de planning (en locatie) door de leden zelf worden bepaald. We worden vaak uitgenodigd om onszelf, op basis van onze ervaringen met de elementen uit de theorie, te presenteren. Je went eraan je zelf in te brengen en anderen uit te nodigen zichzelf in te brengen.

Betrokkenheid en persoonlijk contract

De deelnemers gaan met elkaar een contract aan voor een periode van twee jaar waarin er van en met elkaar wordt geleerd. Bij dit contract hoort de inzet en aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen en bij de intervisiebijeenkomsten. Het kan voorkomen dat er momenten gemist moeten worden. Dit zal dan in onderling overleg worden opgelost.

Achtergrond informatie

Theo van de Heijden is oprichter van het Instituut Van der Heijden. Afgestudeerd als psycholoog in 1972, is hij al 35 jaar werkzaam als opleider, trainer en psychotherapeut. Hij is GZ-psycholoog, aangesloten bij het NIP, met de aantekening lichaamsgerichtwerkend psycholoog NIP. Centraal in zijn werk staan de concepten en begrippen uit de Transactionele Analyse, een belangrijke en goed uitgewerkte en bruikbare benadering binnen de humanistische psychologie. Als TSTA heeft hij de bevoegdheid op te leiden tot bevoegd Transactional Analyst conform de normen van de International Transactional Analysis Association. Theo van der Heijden is hoofddocent in de opleiding. Daarnaast zal Angelien de Bruijn, ervaren TA-trainer en (team)coach in organisaties, als vaste docent en begeleider in de opleiding optreden. Het boek: 'een cursus in wonderen'  is een belangrijke inspiratie bron.

Docentenbegeleiding
De docenten die betrokken zijn bij de Basisopleiding TA counselling en Coaching zijn gecertificeerd in de Transactionele Analyse en ervaren docenten/trainers.
Wanneer zij in het programma worden ingezet, vindt er vooraf een voorbereidend gesprek plaats, waarin het lesonderdeel dat zij verzorgen wordt gestructureerd en nauw omschreven.

Als regel is de hoofddocent van de opleiding aanwezig bij de uitvoering van het onderdeel.

Achteraf wordt het programma geëvalueerd.

voorwaarden voor toelating

HBO/universitair werk en denk niveau
Training emotioneel vaardig 1 en 2  of de bereidheid deze zo spoedig mogelijk te volgen.
In een intakegesprek worden de motivatie en de leerbereidheid afgestemd.

Locatie

De opleiding vindt plaats in het Instituut Van der Heijden Bilthovenseweg 22  De Bilt  3731JB

Agenda

Kosten

Het is een erkende beroeps-opleiding, daardoor geen BTW.
€ 8900,- indien een werkgever betaalt;  wanneer je zelf betaalt € 6000,-: eventueel kan de prijs in overleg worden aangepast.  Er kan gespreid worden betaald. De TA-trainingen "emotioneel vaardig 1 en 2" zijn NIET inbegrepen in de boven vermelde prijs.

Basisliteratuur

' Het handboek TA' van Stewart en Joines. ISBN nummer: 9789066659360.
' Vertrouwen in je klas' van v d Heijden, v d Heijden, Kopmels ISBN 9789088506666
'Koester het Kind in jezelf' van der Heijden ISBN 9789066651432
'Leerboek TA'  de Graaf en Thunnisse.
Ook wordt gebruik gemaakt van 'trauma-sporen'  van Bessel van der Kolk en de Ventral vagaal theorie.

 


 
 

Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com