Theo van der Heijden

  • Psycholoog NIP
  • gz-psycholoog
  • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
  • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
  • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
    en "Vertrouwen in je klas"
  

 Familieopstellingen


Onze familie, voorouders (de Ouder in Transactionele Analyse, het familiescript), ons systeem is van doorslaggevende invloed op onze leefpatronen en ons welbevinden. Wanneer in het verleden de stroom van onvoorwaardelijke liefde is geblokkeerd (het evenwicht is verstoord, bijvoorbeeld doordat familieleden zijn ontkend of buitengesloten), heeft dit diepgaande doorwerking op de nakomende familieleden. Deze kunnen leiden tot problemen die moeilijk oplosbaar zijn in de identiteit van je individuele persoonlijkheid. Wanneer je jezelf en je familie intuďtief opstelt met behulp van representanten, dan komt de constellatie van toen tot leven. De verstrikkingen worden zichtbaar en voelbaar. Tijdens de opstelling krijgen de representanten toegang tot dezelfde gevoelens en verhoudingen die in de oorspronkelijke familiesysteem aanwezig waren.

In de volgende fase wordt een systemisch kloppende en gezonde herordening gezocht. In de laatste fase wordt dan woorden gegeven ('wordings') aan deze herstellende, oplossende opstelling.
De gebonden emotionele energie kan dan weer stromen en er ontstaat een klimaat van liefde, erkenning, waarheid en kracht. Je kunt als je dat wilt een waardige diepe 'buiging' maken voor jouw verleden (je familie en jouw reacties). Zoals het vroeger was, was het, daaraan kan niets worden veranderd. Wel vindt er inzicht en herstel plaats op persoonlijk niveau en op het niveau van de familieverhoudingen nu. Immers de besmettingen door Ouder en Kind worden duidelijk. Je Volwassene komt vrij (de-contaminatie). De gedateerde informatie wordt updatet.

Soms blijkt dat een deelnemer ervoor kiest om nog geen opstelling te doen, soms moet de behoefte nog uitkristalliseren. Toch verwerft elke deelnemer een diep inzicht in zichzelf en de vergaande doorwerking van gezinspatronen. Je ervaart toestemming om meer voluit te leven en te bloeien. Het mag goed met je gaan, en je hoeft niet verstrikt te blijven door onzichtbare banden uit het verleden.

Literatuur:
- Bert Hellinger: De verborgen dynamiek van familieverbanden, ISBN 9069634759
- Wibe Veenbaas & Joke Goudzwaard: Vonken van verlangen, systemisch werk,
  perspectief en praktijk ISBN 9080050776.
 Agenda: Zaterdag 10 november 2018 van 10-14,00u
Wanneer je representant wilt zijn is het fijn als je je van te voren aanmeldt per e-mail . Als je zelf een opstelling wilt doen dien je doorgaans eerst representant te zijn geweest. Ook  dan is van te voren een intake nodig.


Locatie: Bilthovenseweg 22 - De Bilt
Routebeschrijving Bilthovenseweg 22 - De Bilt
Data:   10 november 2018
Tijd: van 9.45u tot 14.30 u; Voor de Lunch wordt gezorgd.
Kosten: € 100,- kontant of per bank voor de deelnemers die een opstelling doen.
€ 45,- kontant of per bank voor de deelnemers, die representant zijn.
Bij een minimuminkomen is met plezier korting mogelijk.
Aanmelden: Inschrijven door het overmaken het volledige bedrag op:
- NL 51 INGB 0002281124  t.n.v. Instituut van der Heijden te Utrecht.
Leiding: Theo van der Heijden, Angelien de Bruijn mmv  Marc Adil Kengen

 
 

Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com