Theo van der Heijden

  • Psycholoog NIP
  • gz-psycholoog
  • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
  • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
  • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
    en "Vertrouwen in je klas"
  

 Therapiegroepen


Je kunt ook deelnemen aan een doorgaande psychotherapie groep. Op een avond eens in de veertien dagen komt een vaste groep mensen bijeen om in elkaars bijzijn helderheid te scheppen in hun verstrikkingen en ze te ontwarren. De deelnemers zijn spiegels voor elkaar. Ze geven terug wat ze zien, wat ze horen en de gevoelens die dat bij hen oproept. In die groepen wordt in een bedding van veiligheid en vertrouwen gewerkt op het niveau van de oorzaken (de traumalaag) en op het niveau hier en nu oefenen van gezond constructief gedrag. Met een open hart voor jezelf, trouw aan je eigen ziel en van daaruit in relatie met de ander. Het is een praktische invulling en voortzetting van de trainingen emotioneel vaardig.
Je kunt  ook inschrijven voor meerdaagse trainingen.
+ Er zijn trainingen voor paren om de onderlinge verhoudingen door te lichten. Het motto daarvan luidt: "...om echt in relatie te kunnen zijn."
+ Er zijn ook meerdaagse therapeutische trainingen voor individuele deelnemers. Daarin gaat het om het vaardig omgaan met emoties waar ook aan de traumalaag kan worden gewerkt.

De meerdaagse trainingen zijn op locaties buiten de Randstad. Ik geef ze in samenwerking met mijn collega Toos Graaff.    

 Maandelijkse donderdagavondgroep/workshop trauma en herstel; "de beweging alsnog afmaken"

Data: .
Aanmelden: Dit is bedoeld als een open groep voor alle cliŽnten uit mijn praktijk. Ook kun je iemand introduceren voor deze avond. Als je wilt komen graag even een berichtje.
Leiding: Theo van der Heijden;

 
 
 Twee-wekelijkse maandagavond therapiegroep
Een therapiegroep is een mogelijkheid om in een veilige omgeving te ervaren hoe het is als onze Volwassene aan de leiding is en ons vrije Kind weer ruimte krijgt.  En: we een degelijke liefdevolle constructieve Ouder tot onze beschikking hebben.  Een plek waar we onze eigenheid en integriteit over wat we zelf echt voelen en vinden, WEL in kontakt brengen. Trouw aan ons hart en onze ziel. Dit alles in een  omgeving waar je wordt bemind en geeerd in al je facetten. We steunen elkaar, elke keer weer, om de hardnekkige zieke scriptpatronen en projecties te herkennen en los te laten. Immers, vanuit ons aangepaste Kind en angstige Ouder,  leven we uit angst en plakken almaar oude plaatjes op onszelf en elkaar. Daarom is therapie zo'n groot goed en een groep zo'n krachtig middel voor herstel.
Locatie: Bonairestraat 44-II, 1058XJ Amsterdam
Routebescrijving Bonairestraat Amsterdam
Data: 1 maal per 2 weken op maandag.
in  2011: 12 en 26 september; 10 en 24 oktober; 7 en 21 november; 5 en 19 dec.
Tijd: van 17.00 tot 19.30 uur en
van 20.00 tot 22.30 uur
Kosten: naar inkomen
Aanmelden: schriftelijk of via 0622404434
Leiding: Theo van der Heijden;
in groep 2 assisteert Robijn den Hertog

 
 
 Tweewekelijkse woensdagavondgroep
1 maal per 14 dagen een doorgaande groep van 19.30 tot 22.15 uur.
Locatie: Ramstraat 12, 3581 HJ  Utrecht
Routebeschrijving Ramstraat Utrecht
Data: 1 maal in de twee weken op woensdagavond:
31 augustus; 14 en 28 sept.; 12 en 26 oktober;9 en 23 november; 7 en 21 december.
in 2012 vanaf 18 januari.
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: Halve sessie; en in overleg.
Aanmelden: 0622404434 ofn via theovanderheijden@yahoo.com
Leiding: Theo van der Heijden TSTA

 
 

Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com