Theo van der Heijden

  • Psycholoog NIP
  • gz-psycholoog
  • CTA, TSTA Teaching Supervising Transactional Analist
  • Gekwalificeerd lichaamsgericht werkende gz-psycholoog NIP
  • Auteur "Koester het Kind in jezelf"
    en "Vertrouwen in je klas"
  

 Emotionele vaardigheden


Het doel van deze training is om vanuit een "integrerende  Volwassene" (gebruik makend van Šl onze mogelijkheden in het hier en nu ) in relatie te kunnen zijn en daarvoor ook onze emoties te gebruiken. Onze emoties bevatten veel energie. Deze energie kan voor ons werken, maar kan echter ook ernstig tegen ons werken. Emoties geven onze angsten en verlangens aan. We hebben vaak geleerd om deze verlangens te miskennen of ze op hele indirecte en ingewikkelde manieren kenbaar te maken. We zijn bang voor afwijzing, gek gevonden te worden, te veel te willen, onmogelijke dingen te willen, geen rekening met anderen en de realiteit te houden enz. Kortom, ineffectief gedrag met een lage emotionele intelligentie. We voelen ons op een dieper niveau vaak angstig en eenzaam. We hebben echter fantastisch knappe manieren (overlevingsmechanismen) ontwikkeld om dit maar niet te voelen. We zoeken krampachtig naar verbinding, erkenning en er bij horen, terwijl we op essentieel niveau altijd al met alles om ons heen verbonden zijn.


De training geef ik samen met Toos Graaff
In deze training kun je allereerst leren om veiligheid te ervaren en te organiseren, je hart te openen voor jezelf. Angst en eenzaamheid blokkeert het hart. Deze openheid kun je bereiken door strooks (eenheden van aandacht) te geven en te ontvangen. Je leert wat strooks zijn en hoe je constructief deze 'aandachtseconomie' kunt hanteren. Dit kan een radicale verbetering van je omgangsvormen opleveren.
De 2e Stap is dan het serieus nemen van gevoelens en emoties door ze te onderzoeken, te erkennen en te delen. Oude wonden worden herkend en als oude wond erkend, waardoor integratie van vernederingen en miskenningen kan plaats vinden.

Stap 3 is het geven van zorg en veiligheid aan je gevoelens, de onderliggende behoeften en je gedrag. Het belangrijkste hierbij is de beschikking krijgen over een houding van basisvertrouwen in de eigen mogelijkheden en in die van de ander . Onbewuste negativiteit, cynisme en machteloosheid kunnen worden herkend als handicap en oorzaak van verliezersbewustzijn. Zo word je emotioneel vaardig en intelligent. Je bemerkt een diep vertrouwen in jezelf, en een verlangen naar integriteit. Je komt weer in contact met de essentiŽle kern in jezelf en van daaruit kan je effectief in relatie zijn met jezelf en de ander . Je creŽert win-win situaties.

Werkwijze: Korte stukjes theorie afgewisseld met oefeningen en uitwerken van niet geÔntegreerde wonden, zowel individueel als in kleine groepen. Wij maken vooral gebruik van concepten uit de Transactionele Analyse, Emotioneel Lichaamswerk, ZijnsgeoriŽnteerde psychotherapie, Kwantumpsychologie en Systemisch Werken.

   Literatuur:
   - Claude Steiner: 'emotioneel vaardig worden', ISBN 90-295-3730-2
   - Theo Van der Heijden: 'koester het Kind in jezelf, ISBN 90-6665-143-1 ; "Vertrouwen in je klas"
Instituut Van der Heijden
Bilthovenseweg 22 | 3731 JB De Bilt
tel 06-22404434
KVK Utrecht 30 12 1624
NL51 INGB 0002 281124
NL62FVLB 0 69 93 64 051
E-mail: theovanderheijden@yahoo.com